ISOLERING

MILJÖ OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET

Energipriserna i dagens samhälle är på väg upp och ligger i många fall långt ifrån den prisnivå de låg på när en stor del av landets fastighetsbestånd byggdes. Stigande energipriser och en ökad miljömedvetenhet under senare år har lett till att fastigheternas energianvändning har hamnat mer och mer i fokus.

 

Faktum är att två av det mest kostnadseffektiva alternativ som finns för att minska en fastighets energianvändning är tilläggsisolering samt byte till bättre och mer energieffektiva fönster. Om man står i begrepp att renovera sina fasader är tilläggsisolering definitivt något man bör ha i åtanke då det i sammanhanget blir en relativt liten merkostnad.

POLYSTREN, TAK OCH PUTS ISOLERING

Vi på Skava har under många år arbetat med isolering i samband med nyproduktion samt tilläggsisolering av fastigheter. Vårt företag är ett av de få företagen som utför dessa arbeten i stor omfattning samt med enbart egen personal. Med våra isoleringsspecialicerade arbetslag och projektledare kan Skava garantera kvalitén i ett kritiskt arbetsmoment samtidigt som vi kan åta oss även de största objekten.